• Högt i tak på infektion På Infektionskliniken är man noga med att se till allas kompetens. Vi lät fem medarbetare svara på hur de gör för att dela med sig sin kunskap med kollegorna i teamet. Magnus Hedenstierna, läkare – När vi förklarar för varandra varför vi gör något, så sätter vi ord på vår kunskap och då lär vi […] 25 oktober, 2016
  • Rehab är inte slut i dörren Att arbeta i team och att dessutom se patienten som en del i teamet är inte alltid självklart i vården – men på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken skulle det inte funka på något annat sätt. 4 mars, 2016