• Smärtrehabilitering med tolk - I mitt team arbetar vi med ACT, som innebär att man försöker hitta ett sätt att förhålla sig till sin smärta så att man kan komma vidare i livet, säger Karin Uhlin. 9 oktober, 2017
  • Rehab är inte slut i dörren Att arbeta i team och att dessutom se patienten som en del i teamet är inte alltid självklart i vården – men på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken skulle det inte funka på något annat sätt. 4 mars, 2016