• Vård vid livets slut – obduktion I vårt arbete ingår väldigt mycket kontakt med framför allt anhöriga, men även med läkare, polis och begravningsentreprenörer, berättar Kenneth Olsson, obduktionstekniker på bårhuset. 20 december, 2017
  • Vård vid livets slut – njurmedicin - Man har blivit läkare för att bota och lindra. När aktiv behandling avslutas kan man känna att man inte har mer ett erbjuda fastän vi kan göra mycket för patienten och anhöriga. 13 december, 2017
  • Vård vid livets slut – hjärtsviktscentrum Döden är en naturlig del av livet. Vi kan glömma det i vår iver att bota. Det man kan göra och bör göra är inte alltid samma sak – vi måste våga prata om det, säger Annie Bergström, hjärtsviktscentrum. 5 december, 2017
  • Förläng livet, inte döendet Johan Herlin Ejerhed delar med sig av sina tankar om dagens patienter och sjukvård, om de likheter han ser mellan sina barn och de patienter han möter och om sin avstickare till Handelshögskolan och näringslivet. 22 november, 2017
  • Ställföreträdande hopp I Sverige har alla patienter rätt till andlig vård. Prästen Lisa Axelsson Runeborg tillhör Danderyds församling men har sitt arbetsrum vid Sjukhuskyrkan, där hon tillbringar en stor del av arbetsveckan. Dagen börjar med ett reflektionsmöte med en arbetsgrupp på en vårdavdelning. Där kan medarbetare bland annat diskutera ämnen som hur de bemöter patienter och närstående […] 28 juni, 2017
  • Döden är en del av livet – Det är svårt att prata om döden men det kan också vara väldigt befriande. Först då förstår man vad som är viktigt när man lever, säger Monica Rådström, sjuksköterska på njurkliniken, i podden Akutsjukhuset. 11 april, 2016
  • Ingen ska behöva dö ensam Här berättar chefsjuksköterska Charlotte Julius om tidningsartikeln som berörde så starkt att hon och hennes kollegor förändrade situationen på jobbet och såg till att människor får ett mer värdigt slut. 29 november, 2015
  • Volontären vid sängkanten Närmare en av fyra som avlider på sjukhus dör helt ensam – utan vare sig anhörig eller personal. Det finns inte riktigt tid över för det medmänskliga på vårdavdelningarna. Det här ville medicinkliniken på Danderyds sjukhus ändra på. 29 november, 2015