• Vård vid livets slut – hjärtsviktscentrum Döden är en naturlig del av livet. Vi kan glömma det i vår iver att bota. Det man kan göra och bör göra är inte alltid samma sak – vi måste våga prata om det, säger Annie Bergström, hjärtsviktscentrum. 5 december, 2017
  • Enklare kommunicera med checklista Hösten 2016 gjorde Elin Ceric, sjuksköterska på Endoskopimottagningen, ett studiebesök på Gastrocentrum, Huddinge sjukhus. Där berättade personalen att de använde sig av en checklista som en av sjuksköterskorna, Hanna Dubois, hade tagit fram. Checklistan satt uppe på alla skopirum i stort format, lätt att se både för patienter och personal. Elin och hennes kollegor blev […] 14 december, 2016
  • Rapportering vid sängkanten inkluderar patienten För ett par år sedan började allt fler sjukhus arbeta enligt idén om personcentrerad vård – som bygger på en tanke om att patienten ska känna mer delaktighet i sin behandling och besluten bakom. Medarbetarna på kirurg-urologavdelning 65 hade hört att branschkollegorna på Södersjukhuset hade börjat med något de kallade bedside-rapportering, och de blev nyfikna […] 6 december, 2016