• Möten som ger perspektiv på livet Vardagen i vården är full av möten. Möten i glädje och sorg, i hopp och i frustration. Möten med patienter, med närstående och med kollegor. Här berättar Jenny Arhammar, specialistläkare och verksamhetschef för anestesi och intensivvård, om två möten som berörde henne djupt. – Under min specialisttjänstgöring på neurointensiven träffade jag en flicka i samma […] 21 september, 2017