• Medicinska instrument skapas med 3D-printer Sedan 2017 pågår ett projekt på Danderyds sjukhus som ska visa om digital 3D-teknik är praktiskt tillämpbar vid specialanpassning av trakealkanyler med tillbehör. Många patienter får en trakealkanyl tillfälligt vid sjukdom eller långvarigt vid olika problem kopplat till luftstrupen. Trakealkanylen leds in i luftstrupen genom ett stoma skapat med kirurgi, kanylens vinge sitter på utsidan […] 15 december, 2018