• Plattan givet hjälpmedel på Löwet Dialysen på Löwenströmska sjukhuset låter patienterna tala om hur de upplevt vården genom surfplattor som finns lättillgängliga från patientsängen. Marie Clefberg, chefsjuksköterska på Löwets dialys berättar: – Vi har sedan en tid tillbaka använt surfplattor för våda patienter som ren underhållning. I och med att våra patienter är hos oss ofta och vanligen en lång […] 8 november, 2016
  • Snabba resultat med mätning i entrén Genom nya digitala sätt att mäta patientnöjdhet så har man på Danderyds sjukhus paramedicinska sektion ökat svarsfrekvensen markant. 24 augusti, 2016