• Skulle jag klara att släppa jobbet? Min tvekan gällande att föda på samma klink som jag jobbade handlade inte om att det var mina kollegor som skulle hjälpa mitt barn till världen utan snarare om jag skulle klara av att endast vara en födande kvinna på min arbetsplats. 10 juli, 2018
  • Att föda bland kollegor Trots att jag jobbat på kvinnokliniken i flera år och kunde alla rutiner så kände jag att jag inte borde vara där. Jag är ju inte sjuk! tänkte jag. 25 juni, 2018
  • Den största stunden På Danderyds sjukhus föds ett barn nästan varje timme, varje dygn, året runt. Vi fick följa med när sex av dem kom till världen under en dag på förlossningen. Vid sjutiden på morgonen är det är dags för nattpersonalen att gå hem och dagens personal har klivit på sitt arbetspass. Några av de mammor som […] 7 december, 2017
  • Unik spetskompetens inom robotkirurgi Danderyds sjukhus är det enda sjukhuset i Sverige som är godkänt som "Case observation Center", dvs ett sjukhus certifierat att träna upp och lära ut kolorektal robotkirurgi till andra sjukhus. 10 maj, 2016
  • Undersökningsstol för alla Greta Edelstam, docent på kvinnokliniken, har utvecklat den könsneutrala undersökningsstolen ”henstolen Kim”. 4 mars, 2016