• Vill skapa de bästa förutsättningarna Som chef vill jag skapa de bästa förutsättningarna för mina medarbetare att kunna utföra ett bra arbete och att må bra på jobbet. 3 maj, 2018
  • En globetrotter med lust att hjälpa Tina Back är biträdande chefsjuksköterska på kirurg- och urologavdelning 65 på Danderyds sjukhus. I det här avsnittet av podden får du höra hennes berättelse om allt ifrån arbetsvardagen på sjukhuset till spännande resor. 24 maj, 2017
  • Tryggt med egna cystoskopister Sara Erixon och Stina Lidbrant, verksamma på Danderyds sjukhus urologmottagning, är två av de tjugotal högskoleutbildade cystoskopister som finns i Sverige. 12 april, 2017
  • Ny karriärväg för sjuksköterskor Helena Åslev är Stockholms första avancerade specialistsjuksköterska. I sin roll kommer hon ha större ansvar och bland annat hantera in- och utskrivning, ordinationer och vårdplanering. 20 februari, 2017
  • Enklare kommunicera med checklista Hösten 2016 gjorde Elin Ceric, sjuksköterska på Endoskopimottagningen, ett studiebesök på Gastrocentrum, Huddinge sjukhus. Där berättade personalen att de använde sig av en checklista som en av sjuksköterskorna, Hanna Dubois, hade tagit fram. Checklistan satt uppe på alla skopirum i stort format, lätt att se både för patienter och personal. Elin och hennes kollegor blev […] 14 december, 2016
  • Rapportering vid sängkanten inkluderar patienten För ett par år sedan började allt fler sjukhus arbeta enligt idén om personcentrerad vård – som bygger på en tanke om att patienten ska känna mer delaktighet i sin behandling och besluten bakom. Medarbetarna på kirurg-urologavdelning 65 hade hört att branschkollegorna på Södersjukhuset hade börjat med något de kallade bedside-rapportering, och de blev nyfikna […] 6 december, 2016
  • Kliniska farmaceuter minskar risken för felmedicinering På kirurg- och urologkliniken finns anställda kliniska farmaceuter som bistår läkaren vid ronder och bland annat säkerställer att patientens läkemedelslista stämmer. Detta nya arbetssätt medför mindre risk för felmedicinering och högre patientsäkerhet. Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats på kliniken som konsulter, men klinikledningen såg många fördelar med att anställa. Kontinuitet, ökad samlad […] 29 november, 2016
  • Ablation på röntgen – samverkan som minskar risker För snart två år sedan utökades samarbetet mellan kirurgkliniken och röntgenavdelningen då röntgen började göra ultraljudsledd ablation med fusionteknik. 25 juli, 2016