• Tryggt med egna cystoskopister Sara Erixon och Stina Lidbrant, verksamma på Danderyds sjukhus urologmottagning, är två av de tjugotal högskoleutbildade cystoskopister som finns i Sverige. 12 april, 2017
  • Rapportering vid sängkanten inkluderar patienten För ett par år sedan började allt fler sjukhus arbeta enligt idén om personcentrerad vård – som bygger på en tanke om att patienten ska känna mer delaktighet i sin behandling och besluten bakom. Medarbetarna på kirurg-urologavdelning 65 hade hört att branschkollegorna på Södersjukhuset hade börjat med något de kallade bedside-rapportering, och de blev nyfikna […] 6 december, 2016
  • Kliniska farmaceuter minskar risken för felmedicinering På kirurg- och urologkliniken finns anställda kliniska farmaceuter som bistår läkaren vid ronder och bland annat säkerställer att patientens läkemedelslista stämmer. Detta nya arbetssätt medför mindre risk för felmedicinering och högre patientsäkerhet. Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats på kliniken som konsulter, men klinikledningen såg många fördelar med att anställa. Kontinuitet, ökad samlad […] 29 november, 2016
  • Ablation på röntgen – samverkan som minskar risker För snart två år sedan utökades samarbetet mellan kirurgkliniken och röntgenavdelningen då röntgen började göra ultraljudsledd ablation med fusionteknik. 25 juli, 2016