• Högt i tak på infektion På Infektionskliniken är man noga med att se till allas kompetens. Vi lät fem medarbetare svara på hur de gör för att dela med sig sin kunskap med kollegorna i teamet. Magnus Hedenstierna, läkare – När vi förklarar för varandra varför vi gör något, så sätter vi ord på vår kunskap och då lär vi […] 25 oktober, 2016
  • Infektionskonsulter med koll på antibiotika Danderyds sjukhus infektionsklinik har i nära samarbete med akuten infört infektionskonsulter för att minska antibiotikaanvändandet. 14 juni, 2016