• Hjärtat på rätta stället Till Hjärtklinikens akuta dagvårdsavdelning "Hadva" kommer patienter som valts ut av akutens hjärtspecialist. Idén är att ge en bra service under patientsäkra förhållanden utan att behandla patienterna som sjukare än vad de egentligen är. 24 mars, 2017
  • Snabb utredning en hjärtefråga På Akutens hjärtdagvårdsavdelning, HADVA, utförs avancerad hjärtekokardiografi och nödvändiga prover under några timmar och patienten kan sedan skrivas hem eller läggas in med definitivt svar. 16 juni, 2016