• Följde hjärtinfarktprocessen från insidan Jag har varit inne med armbrott och lunginflammation, men denna gång upplevde jag fara för livet. Med en skada som inte är livshotande är man en medarbetare med (t.ex.) ett armbrott, men i detta läge gick det snabbt att anta rollen som patient. 4 juli, 2018
  • Hjärtat på rätta stället Till Hjärtklinikens akuta dagvårdsavdelning "Hadva" kommer patienter som valts ut av akutens hjärtspecialist. Idén är att ge en bra service under patientsäkra förhållanden utan att behandla patienterna som sjukare än vad de egentligen är. 24 mars, 2017
  • Snabb utredning en hjärtefråga På Akutens hjärtdagvårdsavdelning, HADVA, utförs avancerad hjärtekokardiografi och nödvändiga prover under några timmar och patienten kan sedan skrivas hem eller läggas in med definitivt svar. 16 juni, 2016