• Hållbart nattarbete på medicinkliniken Nattarbete påverkar kroppen, eftersom den egentligen är inställd på sömn, men med små medel blir man bättre rustad att klara av dygnsförskjutningen. Hållbart nattarbete är ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus medicinklinik med enkla tips om mat, motion och sömn. 8 maj, 2017