• Vävnadsprover utan komplikationer Lungmedicin är en verksamhet som har vuxit fram snabbt och lite i skymundan – men hela tiden i händerna på överläkare Samy Abdel-Halim. I dag har enheten för lungmedicin landets kortaste ledtider när det kommer till lungcancerpatienter visar statistik från Regional Cancercentrum, RCC; tre till fem vardagar arbetsdagar från remissinkommande till första läkarbesök. Dessutom arbetar […] 19 maj, 2016