• Medicinsk övning pågår! Flera dagar i veckan sker avancerade medicinska övningar på sjukhusets simuleringsenhet. Interprofessionella team utbildas i strukturerat omhändertagande av akut sjuk patient och i effektiv kommunikation. Denna gång var det intensivvårdsavdelningens tur. En grupp bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från IVA ska öva på fyra olika patientfall. Ett team instruktörer från IVA med narkosläkare Bartek […] 5 juli, 2017
  • Handledande undersköterskor för bättre APL Under hösten har 40 av sjukhusets undersköterskor deltagit i en utbildning som ska leda till förbättrad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever från vård- och omsorgsutbildningarna. Här möter du en av dem. 3 november, 2016