• Ingen dag är den andra lik – Jag började jobba som undersköterska i mitten på 90-talet på ett äldreboende. Mest med de dementa eftersom det var roligast. Vi fick tag på en gammal hårtork som vi installerade i dagrummet och hade spadagar. Vi la håret på de boende med läggningsvätska och papiljotter och sedan satt de under hårfönen och bläddrade i […] 11 december, 2018
  • Medicinsk övning pågår! Flera dagar i veckan sker avancerade medicinska övningar på sjukhusets simuleringsenhet. Interprofessionella team utbildas i strukturerat omhändertagande av akut sjuk patient och i effektiv kommunikation. Denna gång var det intensivvårdsavdelningens tur. En grupp bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från IVA ska öva på fyra olika patientfall. Ett team instruktörer från IVA med narkosläkare Bartek […] 5 juli, 2017
  • Handledande undersköterskor för bättre APL Under hösten har 40 av sjukhusets undersköterskor deltagit i en utbildning som ska leda till förbättrad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever från vård- och omsorgsutbildningarna. Här möter du en av dem. 3 november, 2016