• Rehab är inte slut i dörren Att arbeta i team och att dessutom se patienten som en del i teamet är inte alltid självklart i vården – men på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken skulle det inte funka på något annat sätt. 4 mars, 2016