• I säkra händer på njurmedicin På njurmedinska avdelning 71 ska grundläggande kontroller och prover vara klara inom två timmar efter att patienten skrivits in. Det ökar säkerheten och tryggheten både för patient och personal. 15 januari, 2017
  • Enklare kommunicera med checklista Hösten 2016 gjorde Elin Ceric, sjuksköterska på Endoskopimottagningen, ett studiebesök på Gastrocentrum, Huddinge sjukhus. Där berättade personalen att de använde sig av en checklista som en av sjuksköterskorna, Hanna Dubois, hade tagit fram. Checklistan satt uppe på alla skopirum i stort format, lätt att se både för patienter och personal. Elin och hennes kollegor blev […] 14 december, 2016