• För en starkare empati Linda Fantenberg, akutsjuksköterska, har tillsammans med Annikki Bring Beckman från Karolinska Solna, tittat närmare på vad emaptitrötthet, eller compassion fatigue, egentligen är och vad man kan göra åt det. Vår jämförande studie har sett på varför vissa drabbas, säger Linda Fantenberg. 3 maj, 2017
  • Det bästa av två världar I Sverige ger man mer avancerad vård än på Åland och det finns mer komplicerade fall vilket är stimulerande för mig som sjuksköterska, säger Anna Mathilda Mattsson, sjuksköterska från Åland, och anställd på Danderyds sjukhus. 1 mars, 2017