• Natten när Palme sköts – Alla vi som är tillräckligt gamla minns exakt vad vi gjorde, och var vi var, den där kvällen 1986 när Palme blev skjuten. Själv var jag i tjänst på Sabbatsberg. Jag jobbade natt och ingick i teamet som försökte rädda hans liv. Det berättar Barbro Nilvér, anestesisjuksköterska sedan 70-talet och i dag utbildningsledare inom […] 6 oktober, 2017
  • Möten som ger perspektiv på livet Vardagen i vården är full av möten. Möten i glädje och sorg, i hopp och i frustration. Möten med patienter, med närstående och med kollegor. Här berättar Jenny Arhammar, specialistläkare och verksamhetschef för anestesi och intensivvård, om två möten som berörde henne djupt. – Under min specialisttjänstgöring på neurointensiven träffade jag en flicka i samma […] 21 september, 2017
  • Vikten av att visa i stället för att göra Intensivvårdssjuksköterskor med stora vana av t.ex. trakeostomi och sondmatning, är numera även omvårdnadskonsulter när mindre erfarna kollegor ber om hjälp med koplicerade moment. 20 oktober, 2016
  • Säkrare blodtransfusioner med hjälp av arbetsmiljölyftet Socialstyrelsen kräver total spårbarhet vid blodtransfusion. Med ett system med skannrar på Danderyds sjukhus är det möjligt att uppnå detta krav. 1 augusti, 2016