• Helena räddar liv i ny roll I rollen som donationsansvarig undersköterska ingår att vara ett stöd till närstående så att de kan känna sig trygga, sedda och säkra i sina beslut. Men också att hålla sig själv uppdaterad, förmedla kunskap och stödja kollegor i donationsprocessen. 4 april, 2019
  • Från grillmästare till vårdchef Sanaz Shafiei kom till Sverige från Iran som 15-åring. Här berättar hon om sin utbildningsbakgrund och vägen till vårdenhetschef på ane-iva och om hur det är att vara chef i en vård i förändring. 21 september, 2018
  • Trivsam arbetsmiljö skapar delaktighet Jenny Bång Arhammar, verksamhetschef anestesi- och intensivvård: – Jag blev antagen till programmet Framtidens ledare 2013 och efter det blev jag verksamhetschef i september 2015. Inom samma arbetsgrupp gick jag från läkare till verksamhetschef och det är inte alltid helt okomplicerat, men jag känner verkligen en stor omtanke från mina medarbetare, att det är en […] 31 maj, 2018
  • Natten när Palme sköts – Alla vi som är tillräckligt gamla minns exakt vad vi gjorde, och var vi var, den där kvällen 1986 när Palme blev skjuten. Själv var jag i tjänst på Sabbatsberg. Jag jobbade natt och ingick i teamet som försökte rädda hans liv. Det berättar Barbro Nilvér, anestesisjuksköterska sedan 70-talet och i dag utbildningsledare inom […] 6 oktober, 2017
  • Möten som ger perspektiv på livet Vardagen i vården är full av möten. Möten i glädje och sorg, i hopp och i frustration. Möten med patienter, med närstående och med kollegor. Här berättar Jenny Arhammar, specialistläkare och verksamhetschef för anestesi och intensivvård, om två möten som berörde henne djupt. – Under min specialisttjänstgöring på neurointensiven träffade jag en flicka i samma […] 21 september, 2017
  • Vikten av att visa i stället för att göra Intensivvårdssjuksköterskor med stora vana av t.ex. trakeostomi och sondmatning, är numera även omvårdnadskonsulter när mindre erfarna kollegor ber om hjälp med koplicerade moment. 20 oktober, 2016
  • Säkrare blodtransfusioner med hjälp av arbetsmiljölyftet Socialstyrelsen kräver total spårbarhet vid blodtransfusion. Med ett system med skannrar på Danderyds sjukhus är det möjligt att uppnå detta krav. 1 augusti, 2016