• Utbildning ger trygghet i teamet 15 undersköterskor på Danderyds sjukhus har gått ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram specialiserat för arbete i akutsjukvård. 9 november, 2017
  • Hjärtat på rätta stället Till Hjärtklinikens akuta dagvårdsavdelning "Hadva" kommer patienter som valts ut av akutens hjärtspecialist. Idén är att ge en bra service under patientsäkra förhållanden utan att behandla patienterna som sjukare än vad de egentligen är. 24 mars, 2017