• Spindeln i nätet Det kan vara stressigt att hantera det ständiga patientflödet på akuten, och som ledningsansvarig sjuksköterska behöver man se till att rätt person finns på rätt plats och att arbetet flyter. Men också att lösa logistikproblem – och att hålla koll på att kollegorna får sina raster. Koll på allt Som på de flesta av sjukhusets […] 3 januari, 2019
  • Starkast på akuten? - Min styrkelyftskarriär började egentligen av en ren slump, när jag en dag var och tränade på gym och märkte att jag var ganska stark, säger Stina Lindell, sjuksköterska på akuten. 9 november, 2018
  • Läs artikeln om säkrare och roligare med rotationstjänst – Vi har en väldigt god stämning här, jag tror att det är extra viktigt när man arbetar under press och med svårt sjuka människor. Vi måste vara trygga med varandra, våga visa våra svagheter och ta hjälp av varandras styrkor, säger Gustav Ryberg, specialistsjuksköterska. 23 mars, 2018
  • Ordning och reda i projekten Det finns många karriärvägar för medarbetare som vill vidareutveckla sig från sin tjänst som sjuksköterska eller undersköterska. Cecilia Dejus på akutkliniken är, utöver sjuksköterska, även kvalitetsutvecklare. 5 februari, 2018
  • Lyssna på podden På uppdrag för Röda Korset Det var tack vare lumpen på kustartilleriets sjukvårdsskola som Fredrik fastnade för sjuksköterskeyrket. Med inspirerande lärare fascinerades han över anatomi, patofysiologi och att kunna rädda liv, så efter lumpentiden gick han sjuksköterskeutbildningen i Eskilstuna. Här Fredriks berättelse i podden Akutsjukhuset. 18 augusti, 2017
  • För en starkare empati Linda Fantenberg, akutsjuksköterska, har tillsammans med Annikki Bring Beckman från Karolinska Solna, tittat närmare på vad emaptitrötthet, eller compassion fatigue, egentligen är och vad man kan göra åt det. Vår jämförande studie har sett på varför vissa drabbas, säger Linda Fantenberg. 3 maj, 2017
  • Ansvar under uppsikt I september 2016 invigdes ”KUM” – ortopedklinikens kliniska utbildningsmottagning för blivande läkare och sjuksköterskor. Här får studenterna under handledning självständigt ta emot, undersöka och diagnostisera akuta patienter. Tyngdpunkten på KUM är samarbete och kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor. – Vi försöker efterlikna arbetssättet på den ordinarie akuten så gott det går, säger Patricio Caceres, som […] 27 mars, 2017
  • Hjärtat på rätta stället Till Hjärtklinikens akuta dagvårdsavdelning "Hadva" kommer patienter som valts ut av akutens hjärtspecialist. Idén är att ge en bra service under patientsäkra förhållanden utan att behandla patienterna som sjukare än vad de egentligen är. 24 mars, 2017
  • Tamigo – appen som underlättar bemanning På Danderyds sjukhus akutmottagning används appen Tamigo för att underlätta synkningen mellan lediga arbetspass och personal som vill jobba extra. 20 mars, 2017