Njurmedicinska kliniken har man utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att snabbt kunna utreda och behandla orsakerna bakom akut njursvikt. Här har man skapat en säkrare arbetsmiljö med högkvalitativ vård för patienter som kan riskera bestående skador.

– En akut njursvikt som inte behandlas i tid kan leda till permanenta skador som i förlängningen kan kräva dialysbehandling eller transplantation. Men om man sätter in rätt behandling snabbt förbättras prognosen avsevärt, förklarar Helena Crona, sjuksköterska på avd 71.

Checklistor underlättar

I och med det standardiserade arbetssättet Akut handläggning av njursjukdom, som tagits fram av ett processteam på Njurmedicinska kliniken, arbetar man bland annat med en checklista över vilka prover som ska tas och i vilken ordning. Grundläggande njurmedicinska kontroller och prover ska vara klara inom två timmar efter att patienten skrivits in. Det här arbetssättet ökar säkerheten och tryggheten både för personal och patient.

– Vi gör årligen en enkät om hur det är att arbeta enligt checklistan och de flesta anser att den är lätt att förstå och gör det lättare att arbeta, säger Helena Crona.

– Alla du möter hos oss ska arbeta på samma sätt. Helena Crona

Rätt kompetens

Att avdelningen har rätt kompetens är en viktig faktor för både kvalitet på vården och för patientsäkerheten – och den kompetensen finns på 71:an.

– Genom en internutbildning i njurmedicin höjer vi vår kompetens ytterligare och vi får fler tillfällen att göra oss själva uppmärksamma på just akut njursvikt. Det ska inte spela någon roll vem du möter hos oss, alla ska ha samma kompetens och arbeta på samma sätt med detta, förklarar Helena.

Men bara för att man hittat ett bra sätt att arbeta betyder det inte att man inte kan utvecklas ännu mer.

– Under arbetes gång har vi till exempel kommit på att akuten kan ta ett extra blodprov för att man inte ska behöva göra just det provet uppe på avdelningen – det ger mindre besvär för patienten och spar tid för personalen, berättar hon.

Säker arbetsmiljö och kvalitativ vård

Under våren 2017 tog Annika Saari över rollen som processledare för arbetet. För att öka säkerheten och kvalitén har man nu även standardiserat arbetssättet för patienter med nefros. När klinikens processarbete gicks igenom i samband med förbättrad processtyrning kom ledningsgruppen fram till att det fanns ett ”glapp” i processen för patienter med nydebuterat nefrotiskt syndrom som vårdas på vårdavdelningen.

– Vi samlar fortfarande in alla uppgifter om de akuta njursjukdomarna, för att i framtiden kunna göra en vetenskaplig utvärdering av arbetssättet, säger den nya processledaren Annika Saari.

Foto: Carin Wesström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.