Hudkliniken på Danderyds sjukhus har påbörjat ett nytt sätt att arbeta för att patienterna ska bli mer delaktiga i sin sjukdom, behandling och i tänkbara lösningar på de problem som de upplever. Genom patientorienterade djuplodande samtal fokuserar de på att se problematiken från patientens perspektiv. Det handlar om att lyssna ordentligt.

– Den största utmaningen är att åsidosätta sina egna frågor och fokusera på de frågor som sjukdomen väcker hos patienten, säger Hilde Ingebretsen, sjuksköterska på hudkliniken.

Kurser i motiverande samtal

Flera av enhetens sjuksköterskor och kuratorer har gått kurser i patientorienterat motiverande samtal och läkargruppen har nu påbörjat samma kurs.

– Konventionell samtalsteknik fokuserar på de problem som patienten beskriver men denna teknik fokuserar på patienten och på hur hälsan kan påverka en.

– Det här är ett nytt och lite annorlunda sätt att kommunicera – både för vårdpersonal och för patienter. Det handlar om att så ett frö i patienten så att denne själv väljer att förändra och förbättra sin situation, förklarar Hilde.

En av de stora patientgrupperna på hudkliniken är psoriasispatienter. Psoriasis är en kronisk och immunologisk sjukdom som oftast behandlas med systemiska eller biologiska läkemedel i kombination med krämer och salvor.

Detta innebär för många att de måste ta blodprover med jämna mellanrum för att eventuella biverkningar ska upptäckas i tid. Det är också viktigt för patienten att få större kunskap om ifall läkemedel ska sättas ut vid t.ex. infektion.

– Vi ser att vi inte alltid hinner det vi vill under läkarbesöken, och vi såg i enkäterna om patientupplevd kvalitet att det finns en dipp inom läkemedel, där många patienter upplever att de inte fått veta tillräckligt om vilka biverkningar de ska uppmärksamma. Undersökningar visar också att patienter med hudsjukdom inte alltid följer läkarrekommendationer, varken gällande medicinering eller livsstil. Vi insåg att läkarna inte hinner göra allt och då föddes idén om att sjuksköterskorna kan hjälpa till med information om läkemedel och hälsa, berättar Hilde.

Kliniken har lagt upp en plan för att försäkra sig om att patienterna har fått all nödvändig information så att de till exempel inte får biverkningar utan att märka det.

Då det finns en koppling mellan psoriasis och kardiovaskulär sjukdom, blir det extra viktigt att arbeta hälsofrämjande med denna patientgrupp. Sjuksköterskorna vid hudkliniken utvecklar i och med detta en struktur för ett hälsofrämjande samtal där patienterna erbjuds en systemisk/biologisk behandling vid kliniken.

– Nu rör vi oss bort från det probleminriktade samtalet mot ett mer patientorienterat, motiverande samtal. Det är bara patienten själv som kan komma fram till en fungerande lösning, avslutar Hilde.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.