kirurg- och urologkliniken finns anställda kliniska farmaceuter som bistår läkaren vid ronder och bland annat säkerställer att patientens läkemedelslista stämmer. Detta nya arbetssätt medför mindre risk för felmedicinering och högre patientsäkerhet.

Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats på kliniken som konsulter, men klinikledningen såg många fördelar med att anställa. Kontinuitet, ökad samlad kompetens i det patientnära teamet och till och med ekonomiska besparingar. De kliniska farmaceuterna arbetar framförallt med att utföra enkla läkemedelsgenomgångar i samarbete med läkarna, både på klinikens fyra avdelningar men även på anestesimottagningen inför planerade operationer.

Avsevärda förbättringar

I syfte att undersöka om ett nytt arbetssätt kunde förbättra kvaliteten ytterligare utfördes under våren ett projekt på klinikens urologavdelning.

– När vi gick från att arbeta två timmar per avdelning till heltid på urologavdelningen, nästan fördubblades antalet utförda enkla läkemedelsgenomgångar och vi identifierade mer än dubbelt så många fel i läkemedelslistorna, berättar farmaceuten Jeanette Andersson.

Frigör tid för sjuksköterskan

Arbetssättet är nu implementerat på avdelningen.

– Det nya arbetssättet har både säkrat och effektiviserat läkemedelshanteringen. Dessutom spar det tid för sjuksköterskan som tidigare gjorde mycket av det arbete som farmaceuten gör nu, säger Helen Isberg, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare.

Förutom att farmaceuten gör enkla läkemedelsgenomgångar och deltar i läkarens ronder, samordnar hon läkemedelshanteringen för vissa av avdelningens patienter inför hemgång.

Klinikledningen och medarbetare positiva

– Sjuksköterskor och läkare, som tidigare har utfört enkla läkemedelsgenomgångar, upptäcker oftast allvarliga fel i en läkemedelslista, men en klinisk farmaceut har en sexårig universitetsutbildning inom det här området och kan därför upptäcka mycket mer, säger Anna Cohen, chefsjuksköterska på avdelning 65.

Klinikledningen och avdelningens urologer och sjuksköterskor var väldigt positiva till att testa det nya arbetssättet när farmaceuten Maria Danell Möller och kvalitetsutvecklare Helen Isberg föreslog det.

– Att patienter får rätt läkemedel är det minsta man kan begära, det borde vara en självklarhet, avslutar Anna Cohen.

Är du intresserad av att jobba inom verksamhetsområdet kirurgi-urologi? Här finner du de tjänster som just nu är lediga.
Välkommen!

I november 2016 tilldelades projektet andrapriset i Stockholms läns landstings initiativ-pris Gyllene Äpplet.

Foto: Johan Adelgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.