Intro


Det gröna sjukhuset

Danderyds sjukhus öppnade redan 1922, då under namnet Mörby lasarett. Idag är det ett av sveriges största akutsjukhus.


Rörpostsystemet

På sjukhuset finns ett väl utvecklat rörpostsystem för att skicka prover, blodkomponenter med mera. Systemet är nära 5 km långt.


Robotdräkten HAL

Med hjälp av HAL får strokepatienter hjälp att träna upp sin gångförmåga.


Akutmottagningen

Text