På Roslagsdialysen i Norrtälje cyklar merparten av patienterna under tiden de är i dialys. Effekterna är väldigt positiva och patienternas livskvalitet ökar på många sätt.

– En av patienterna har kunnat lämna sin rullator och börjat åka buss istället för sjukresa till och från dialysen tack vare cykelprojektet, säger Magdalena Ivarsson, chefsjuksköterska på Roslagsdialysen.

Upplevd fysisk och psykisk hälsa för personer i dialys är starkt kopplat till den upplevda fysiska funktionen. Särskilt är det den stora gruppen äldre personer över 65 år som får en kraftigt försämrad livskvalitet när de förlorar sin fysiska funktion.

– En stor del av patientens tid går åt till dialys, återhämtning och transport till och från dialysen. Därför var det av stort värde att kunna utnyttja dialystiden till fysisk aktivitet, säger Anna Bond, biträdande chefsjuksköterska och en av initiativtagarna på Roslagsdialysen.

Effekt efter tre månader

– Vi granskade riktlinjer, vetenskapliga artiklar och fick erfarenheter från cykling i en mindre pilotgrupp och därefter påbörjade vi projektet som pågick i 12 veckor. Högst 30 minuters sängcykling under dialysens första två timmar var ”reglerna”, berättar Helena Crona, som är sjuksköterska, medicine magister och ansvarig för projektets genomförande och utvärdering.

Oftast tar det runt tre månader att få en ny vana. I regel krävs också tre månaders kontinuerlig träning för att den ökade fysiska aktiviteten skall få märkbar effekt. 17 patienter på Roslagsdialysen tackade ja till att ingå i projektet varav 11 personer fullföljde. Av de 11 som fullföljde var snittåldern var 69 år.

– Sängcykling är en riskfri träningsform som passar de flesta patienter och inte kräver några extra personalresurser, informerar Anna Bond.

Fantastiska resultat

Utvärderingen av projektet visade att många patienter upplevde positiva effekter av cyklingen, tex att benstyrka, balans och kondition ökade. Det blev även lättare att gå i trappor och att klara av hushållssysslorna i hemmet, till exempel att dammsuga. Patienterna noterade också att blodtrycket påverkades positivt och att det kändes som att cirkulationen i ben och fötter blev bättre.

– Fysisk aktivitet är viktigt för våra patienter. Forskning visar att det är när den fysiska funktionen sviktar som de äldre patienterna börjar ifrågasätta ett liv med dialys. Därför är det viktigt att projektet fortsätter och gärna att det sprids till andra dialysmottagningar, säger Anna och Magdalena håller med; – Vi ville förändra arbetssättet på enheten och göra sängcykling till en naturlig del av behandlingen. Nu när vi ser vilka fina resultat det ger blir vi stimulerade att gå vidare med det här arbetssättet, avslutar hon.

Roslagsdialysen är en del av njurkliniken på Danderyds sjukhus.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.