• Sofia får patienten att prata om det mest privata

  Hör Sofia Alsing berätta om sin tidiga fascination för kroppen i barnåren, vidare till utbildning och jobb som barnmorska fram till hennes nuvarande arbete som barnmorska på Danderyds sjukhus mottagning för sex och samlevnad, även kallad Sesam.

  26 januari, 2017
 • Enklare kommunicera med checklista

  Hösten 2016 gjorde Elin Ceric, sjuksköterska på Endoskopimottagningen, ett studiebesök på Gastrocentrum, Huddinge sjukhus. Där berättade personalen att de använde sig av en checklista som en av sjuksköterskorna, Hanna Dubois, hade tagit fram. Checklistan satt uppe på alla skopirum i stort format, lätt att se både för patienter och personal. Elin och hennes kollegor blev […]

  14 december, 2016
 • Rapportering vid sängkanten inkluderar patienten

  För ett par år sedan började allt fler sjukhus arbeta enligt idén om personcentrerad vård – som bygger på en tanke om att patienten ska känna mer delaktighet i sin behandling och besluten bakom. Medarbetarna på kirurg-urologavdelning 65 hade hört att branschkollegorna på Södersjukhuset hade börjat med något de kallade bedside-rapportering, och de blev nyfikna […]

  6 december, 2016
 • En grand old man med stil drar sig tillbaka

  – I dag den 30 november, när det här publiceras, så går jag i pension. Ett perfekt tillfälle för mig att berätta min personliga historia. Om mig själv och om Danderyds sjukhus, om hur jag kom hit som underläkare och så småningom blev chefläkare. Så inleder Carl-Göran Ericsson chefläkare och nybliven pensionär sitt program. Följ […]

  30 november, 2016
 • Kliniska farmaceuter minskar risken för felmedicinering

  På kirurg- och urologkliniken finns anställda kliniska farmaceuter som bistår läkaren vid ronder och bland annat säkerställer att patientens läkemedelslista stämmer. Detta nya arbetssätt medför mindre risk för felmedicinering och högre patientsäkerhet. Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats på kliniken som konsulter, men klinikledningen såg många fördelar med att anställa. Kontinuitet, ökad samlad […]

  29 november, 2016
 • Plattan givet hjälpmedel på Löwet

  Dialysen på Löwenströmska sjukhuset låter patienterna tala om hur de upplevt vården genom surfplattor som finns lättillgängliga från patientsängen. Marie Clefberg, chefsjuksköterska på Löwets dialys berättar: – Vi har sedan en tid tillbaka använt surfplattor för våda patienter som ren underhållning. I och med att våra patienter är hos oss ofta och vanligen en lång […]

  8 november, 2016
 • Handledande undersköterskor för bättre APL

  Under hösten har 40 av sjukhusets undersköterskor deltagit i en utbildning som ska leda till förbättrad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever från vård- och omsorgsutbildningarna. Här möter du en av dem.

  30 oktober, 2016
 • Viktigt samarbete i framtidens Neurocentrum

  Inom Neurocentrum ska alla verksamheter som arbetar med neurologpatienter samarbeta för att erbjuda bästa möjliga vård för personer med skador och sjukdomar i nervsystemet.

  27 oktober, 2016
 • Högt i tak på infektion

  På Infektionskliniken är man noga med att se till allas kompetens. Vi lät fem medarbetare svara på hur de gör för att dela med sig sin kunskap med kollegorna i teamet. Magnus Hedenstierna, läkare – När vi förklarar för varandra varför vi gör något, så sätter vi ord på vår kunskap och då lär vi […]

  25 oktober, 2016