• Möten som ger perspektiv på livet

  Vardagen i vården är full av möten. Möten i glädje och sorg, i hopp och i frustration. Möten med patienter, med närstående och med kollegor. Här berättar Jenny Arhammar, specialistläkare och verksamhetschef på Danderyds sjukhus Anestesi-Intensivvård, om två möten som berörde henne djupt. – Under min specialisttjänstgöring på neurointensiven träffade jag en flicka i samma […]

  21 september, 2017
 • Medicinsk övning pågår!

  Flera dagar i veckan sker avancerade medicinska övningar på sjukhusets simuleringsenhet. Interprofessionella team utbildas i strukturerat omhändertagande av akut sjuk patient och i effektiv kommunikation. Denna gång var det intensivvårdsavdelningens tur. En grupp bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från IVA ska öva på fyra olika patientfall. Ett team instruktörer från IVA med narkosläkare Bartek […]

  5 juli, 2017
 • Ställföreträdande hopp

  I Sverige har alla patienter rätt till andlig vård. Prästen Lisa Axelsson Runeborg tillhör Danderyds församling men har sitt arbetsrum vid Sjukhuskyrkan, där hon tillbringar en stor del av arbetsveckan. Dagen börjar med ett reflektionsmöte med en arbetsgrupp på en vårdavdelning. Där kan medarbetare bland annat diskutera ämnen som hur de bemöter patienter och närstående […]

  28 juni, 2017
 • En globetrotter med lust att hjälpa

  Tina Back är biträdande chefsjuksköterska på kirurg- och urologavdelning 65 på Danderyds sjukhus. I det här avsnittet av podden får du höra hennes berättelse om allt ifrån arbetsvardagen på sjukhuset till spännande resor.

  24 maj, 2017
 • Hållbart nattarbete på medicinkliniken

  Nattarbete påverkar kroppen, eftersom den egentligen är inställd på sömn, men med små medel blir man bättre rustad att klara av dygnsförskjutningen. Hållbart nattarbete är ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus medicinklinik med enkla tips om mat, motion och sömn.

  8 maj, 2017
 • Tryggt med egna cystoskopister

  Sara Erixon och Stina Lidbrant, verksamma på Danderyds sjukhus urologmottagning, är två av de tjugotal högskoleutbildade cystoskopister som finns i Sverige.

  12 april, 2017
 • Ansvar under uppsikt

  I september 2016 invigdes ”KUM” – ortopedklinikens kliniska utbildningsmottagning för blivande läkare och sjuksköterskor. Här får studenterna under handledning självständigt ta emot, undersöka och diagnostisera akuta patienter. Tyngdpunkten på KUM är samarbete och kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor. – Vi försöker efterlikna arbetssättet på den ordinarie akuten så gott det går, säger Patricio Caceres, som […]

  27 mars, 2017
 • Hjärtat på rätta stället

  Till Hjärtklinikens akuta dagvårdsavdelning ”Hadva” kommer patienter som valts ut av akutens hjärtspecialist. Idén är att ge en bra service under patientsäkra förhållanden utan att behandla patienterna som sjukare än vad de egentligen är.

  24 mars, 2017
 • Livets berg- och dalbana

  Lyssna på Stefan Olsson, undersköterska på akuten, när han delar med sig av både privata och professionella erfarenheter från livets berg- och dalbana. Om arbetet på akutmottagningen där liv och död möts varje dag, om förra året när han tappade sugen och all arbetsglädje försvann och om de två tonårspojkarna som stannat kvar i minnet.

  9 mars, 2017