• Operationsmaterial i rätt tid

  Med JIT-vagnar effektiviseras transporten av sterila instrument vid operation och vårdpersonalen ges mer tid att ta hand om patienterna.

  29 november, 2017
 • Utbildning ger trygghet i teamet

  15 undersköterskor på Danderyds sjukhus har gått ett introduktions- och kompetensutvecklingsprogram specialiserat för arbete i akutsjukvård.

  9 november, 2017
 • Kulturella brobyggare

  2016 fick en grupp asylsökande läkare undervisning och chans att praktisera på neurologmottagningen som en del i projektet ”snabbspår till arbetslivet”.

  10 oktober, 2017
 • För en starkare empati

  Linda Fantenberg, akutsjuksköterska, har tillsammans med Annikki Bring Beckman från Karolinska Solna, tittat närmare på vad emaptitrötthet, eller compassion fatigue, egentligen är och vad man kan göra åt det. Vår jämförande studie har sett på varför vissa drabbas, säger Linda Fantenberg.

  3 maj, 2017
 • Tamigo – appen som underlättar bemanning

  På Danderyds sjukhus akutmottagning används appen Tamigo för att underlätta synkningen mellan lediga arbetspass och personal som vill jobba extra.

  20 mars, 2017
 • Ny karriärväg för sjuksköterskor

  Helena Åslev är Stockholms första avancerade specialistsjuksköterska. I sin roll kommer hon ha större ansvar och bland annat hantera in- och utskrivning, ordinationer och vårdplanering.

  20 februari, 2017
 • Snabbt och säkert med digital informationstavla

  På ortopedavdelningarna 59A och 59E har man börjat arbeta med Priotavlan. Den kan enklast beskrivas som en digital variant av den gamla whiteboardtavlan – men givetvis med mer information, som dessutom uppdateras var femte minut. Priotavlan är ett stöd för avdelningens planering av det dagliga arbetet. Den ger en översikt över avdelningens patienter med information […]

  9 februari, 2017
 • Plattan givet hjälpmedel på Löwet

  Dialysen på Löwenströmska sjukhuset låter patienterna tala om hur de upplevt vården genom surfplattor som finns lättillgängliga från patientsängen. Marie Clefberg, chefsjuksköterska på Löwets dialys berättar: – Vi har sedan en tid tillbaka använt surfplattor för våda patienter som ren underhållning. I och med att våra patienter är hos oss ofta och vanligen en lång […]

  8 november, 2016
 • Handledande undersköterskor för bättre APL

  Under hösten har 40 av sjukhusets undersköterskor deltagit i en utbildning som ska leda till förbättrad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever från vård- och omsorgsutbildningarna. Här möter du en av dem.

  3 november, 2016