• Tryggt med egna cystoskopister

  Sara Erixon och Stina Lidbrant, verksamma på Danderyds sjukhus urologmottagning, är två av de tjugotal högskoleutbildade cystoskopister som finns i Sverige.

  12 april, 2017
 • Hjärtat på rätta stället

  Till Hjärtklinikens akuta dagvårdsavdelning ”Hadva” kommer patienter som valts ut av akutens hjärtspecialist. Idén är att ge en bra service under patientsäkra förhållanden utan att behandla patienterna som sjukare än vad de egentligen är.

  24 mars, 2017
 • Tamigo – appen som underlättar bemanning

  På Danderyds sjukhus akutmottagning används appen Tamigo för att underlätta synkningen mellan lediga arbetspass och personal som vill jobba extra.

  20 mars, 2017
 • Ny karriärväg för sjuksköterskor

  Helena Åslev är Stockholms första avancerade specialistsjuksköterska. I sin roll kommer hon ha större ansvar och bland annat hantera in- och utskrivning, ordinationer och vårdplanering.

  20 februari, 2017
 • Snabbt och säkert med digital informationstavla

  På ortopedavdelningarna 59A och 59E har man börjat arbeta med Priotavlan. Den kan enklast beskrivas som en digital variant av den gamla whiteboardtavlan – men givetvis med mer information, som dessutom uppdateras var femte minut. Priotavlan är ett stöd för avdelningens planering av det dagliga arbetet. Den ger en översikt över avdelningens patienter med information […]

  9 februari, 2017
 • Plattan givet hjälpmedel på Löwet

  Dialysen på Löwenströmska sjukhuset låter patienterna tala om hur de upplevt vården genom surfplattor som finns lättillgängliga från patientsängen. Marie Clefberg, chefsjuksköterska på Löwets dialys berättar: – Vi har sedan en tid tillbaka använt surfplattor för våda patienter som ren underhållning. I och med att våra patienter är hos oss ofta och vanligen en lång […]

  8 november, 2016
 • Handledande undersköterskor för bättre APL

  Under hösten har 40 av sjukhusets undersköterskor deltagit i en utbildning som ska leda till förbättrad kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet för elever från vård- och omsorgsutbildningarna. Här möter du en av dem.

  3 november, 2016
 • Olle får sjukvården att rocka

  Olle Hillborg är Akutsjukhusets andra poddvärd för hösten. Han är chef för SLL Innovation som håller till på Danderyds sjukhus och är lite av sjukhusets ”Oppfinnar-Jocke”. Lyssna på hans berättelse om att utveckla idéer till färdiga produkter som gör vården lite bättre.

  2 november, 2016
 • Viktigt samarbete i framtidens Neurocentrum

  Inom Neurocentrum ska alla verksamheter som arbetar med neurologpatienter samarbeta för att erbjuda bästa möjliga vård för personer med skador och sjukdomar i nervsystemet.

  27 oktober, 2016